Woningen Pennstate, Ede

Woningen Pennstate, Ede

Alle delen van de wijk Rietkampen te Ede worden ontsloten door de Laan der Verenigde Naties. Op afslagen en verdeelpunten zijn rotondes ontworpen met elk een thema ontleend aan de vier elementen: water aarde vuur en lucht. De ontwerper Hans Han Roebers mocht deze rotondes, in opdracht van de gemeente Ede, ontwerpen. Aan het eind van het eerste rechte stuk van de ontsluiting ligt nu de rotonde “lucht”. Aan ons buro werd gevraagd 8 woningen in datzelfde thema te ontwerpen. Het thema “lucht” in een gebouw, wat in principe een gesloten massa is, aan te brengen is aan de buitenzijde uitgewerkt doo…

Woningen Radboudhof

Woningen Radboudhof

Gehele planontwikkeling. Aan de oostzijde van de Cuneraweg in Rhenen ligt een relatief kleine wijk op de Grebbeberg, met daarin een aantal restanten van industriële activiteiten welke moeten worden gesaneerd. De ontwikkeling van een woningcomplexje lag voorhanden. De bestaande wijk heeft een laag ruimtelijk profiel met een “twee lagen met kap” karakter. Om het terrein te ontsluiten zal een eigen weg moeten worden aangelegd, welke o.a. ook toegang geeft tot het achtergelegen bosgebied en Laarsenberg van het Utrechts landschap. Het idee is om aan te sluiten bij het wat klassiek karakter van del…