Ons buro is betrokken vanaf het eerste contact tot aan de oplevering van de projecten. Door een hecht en direct contact met opdrachtgevers en aannemers zorgt het buro ervoor dat uw wensen gerealiseerd kunnen worden.

Voor iedere opdrachtgever geldt: praktisch en financieel haalbaar. Hierin gaat het natuurlijk ook om de aspecten mooi en verbeelding, welke voor elke doelgroep een andere betekenis heeft. Denk hierbij aan het verschil tussen een woning en een bedrijfshal.

Het stappenplan kent voor elke doelgroep ongeveer dezelfde structuur.

Dit zijn de verschillende fasen:

 

-  kennismaking/inventarisatie;

-  ontwerp/welstand;

-  voorbereiding/vergunning;

-  uitvoering/oplevering.

Elke fase kent zijn toetsing: praktisch, financieel, mooi en verbeelding.

 

Kennismaking/Inventarisatie

De vrijblijvende kennismaking vindt plaats op een voor u geschikte locatie en tijd. Een bezoek op locatie geeft ons een beter beeld van uw omstandigheden en wensen. We zien dan vaak ook vanuit welke belevingswereld de vragen worden gesteld.

Naar aanleiding vanuit deze kennismaking zal een schets en inventarisatie worden vervaardigd waarna het verdere proces kan worden vervolgd.

 

Ontwerp/Welstand

Het uitwerken van de schets gebeurt veelal in 3D-tekeningen waarmee al in een vroeg stadium een helder ruimtelijk beeld te zien zal zijn.

Deze tekeningen zullen ook worden gebruikt voor de eerste aanvraag bij de gemeente waarbij ze worden getoetst op het bestemmingsplan en de welstand.

 

Voorbereiding/Vergunning;

Wanneer de eerste toetsing van de gemeente binnen is, kunnen de voorbereidingen starten. Het vervaardigen van bouwkundige tekeningen en een technische omschrijving behoren tot de werkzaamheden. Deze worden ook gebruikt voor de aanvraag van een bouwvergunning.

Het kiezen van een aannemer, al of niet via een aanbesteding, zal tevens in deze fase plaatsvinden. Dit moet leiden tot een contract tussen u en de aannemer.

 

Uitvoering/Oplevering

Hierin kan het architektenburo de rol van begeleider en directievoerder op zich nemen. In dat geval zijn wij het aanspreekpunt voor de opdrachtgever en de aannemer voor alle bouwzaken, inclusief de financiële afhandeling. Uiteraard wordt u volledig op de hoogte gehouden van alle informatie. 

Zo wordt u tijdens het bouwproces ontzorgd omtrent alle lopende zaken zoals planning, details en afwikkelingen.