Woningen Radboudhof

Gehele planontwikkeling. Aan de oostzijde van de Cuneraweg in Rhenen ligt een relatief kleine wijk op de Grebbeberg, met daarin een aantal restanten van industriële activiteiten welke moeten worden gesaneerd. De ontwikkeling van een woningcomplexje lag voorhanden. De bestaande wijk heeft een laag ruimtelijk profiel met een “twee lagen met kap” karakter. Om het terrein te ontsluiten zal een eigen weg moeten worden aangelegd, welke o.a. ook toegang geeft tot het achtergelegen bosgebied en Laarsenberg van het Utrechts landschap.

Het idee is om aan te sluiten bij het wat klassiek karakter van delen in deze wijk. De woningen uit de jaren 70 en de restanten bedrijfsgebouwen dragen aan de kwaliteit van dit deel van Rhenen niet echt mee. Optimalisatie in opbrengst (aantal woningen) is hier beperkt gehouden. Vrijstaand karakter. Monumentaal in een moderner jasje. De laatste woning heeft zijdelings een prachtig uitzicht over de Gelderse Vallei richting noordoost.

In de uitwerking zijn er in het plan er “twee onder een kappen” en vrijstaande woningen gekoppeld door garages. Twee bouwlagen met een kap. Overstekende daken en door de inkeping bij de voordeur ontstaat een portiek met daarboven een balkon. De verticaal opgerichte woningen met horizontale accenten refereren aan een dertiger jaren stijl, maar dan op eigen wijze.

 

Ontwerp: Arend Ottink

Bouwer: Stijlwonen, Rijssen