Appartementen/Zorg Johan de Wittlaan, Arnhem

Een kavel met daarop een kerk staat in de belangstelling van een ontwikkelaar. De kavel ligt aan de rand van een 19-eeuws deel van aan de oostzijde de binnenstedelijk kern. Een van de uitvalswegen loopt hierlangs en ontsluit een 50-jaren ontwikkeling en verderop Presikhaaf. Het betreft hier een onderzoek naar een stedenbouwkundige mogelijkheid met planvorming t/m ontwerp. Zorgappartementen met een vrijesector deel, dienstverlening in de zorg en een bijbehorende parkeergarage.

De locatie van de wachter wordt voor het grootste deel beïnvloed door de structuur van de Johan te Wittlaan, een zeer ruim, zich verderop nogmaals verbredend, profiel. Geflankeerd door woningen, twee lagen met een kap. En verderop door woongebouwen van 3 lagen met een kap. Maar daar is het profiel dan ook bijzonder breed. De bebouwing kenmerkt zich door de lange lijnen. De wanden zijn niet hoog genoeg om het een besloten gebied te laten zijn. De beplanting is weer te mager om het een park te laten zijn. Zo blijft het een lege ruimte in stadse zin.

Deze locatie vroeg om een baken, een spil. Op het knooppunt van de verschillende stijlen van de omliggende bebouwing maar ook bij de overgang van de verschillende stedenbouwkundige ruimtes. Een locatie waarin terughoudendheid nooit de vraag en de potentie zou kunnen beantwoorden.

 

Ontwerp: Arend Ottink, Job Ottink