Supermarkt Bennekom

De dorpskern van Bennekom kent kromme hoofdstraat. De Achterdorpstaart maakt met deze straat een circuit af dat het centrale deel van die dorpskern omsluit. Binnen die ring ligt de grote kerk en een groep gebouwen die door hun karakter/ stijl aan te merken valt als een verzameling. De buitenrand is vele malen consistenter. In de beweging door het dorp is de buitenrand steeds het meest bepalend. Op afstand is de kerktoren dominant. Aan de zuidzijde van het circuit, met de aansluit vanuit Wageningen ligt de supermarkt, op een zichtlocatie. Aansluitend ligt het Van Der Elstplantsoen. De gemeente Ede wenste met de nieuwbouw dat onder andere een relatie met dit plantsoen gelegd zou worden. Deze eis moest voorkomen dat de supermarkt niet zou bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit aan de zuidkant van de dorpskern.

Doorzetten en afmaken van de verzameling en korrelmaat van de gebouwen binnen de ring. Openhouden van de zichtlijnen naar de kerktoren. Relatie met het plantsoen.

Uit het programma zijn de onderdelen backoffice technisch ruimte en kantine als aparte gebouwen genomen die zich rond de nieuwe hal verzamelen. Elk gebouw kon hier zijn eigen karakter krijgen. Zo legt het kantoorgebouw direct een relatie met het plantsoen. Allen worden verbonden door een lange rondlopende luifel, welke het straatprofiel volgt. De aparte gebouwen zijn elk van een ander materiaal en vorm, eendachtig het thema “verzameling” de ontsluiting hiervan door een glazen gang welke bij de dienstingang uitkomt.

Een supermarkt is vaak een grote dichte hal. Zonlicht is uit den boze, zij overstraalt de uitlichting van de producten en voorkomt een gelijkmatige uitlichting van de gehele oppervlakte. Toch hebben we hier een doorzicht naar buiten gerealiseerd. Het intreden van zonlicht wordt voorkomen door de grote luifel en lamellen. In de plattegrond die door C1000 is aangehouden reageerde ook op het uitzicht op het Van Der Elstplantsoen, op zich een unicum dat een supermarkt organisatie meeging in de deze ontwerpgedachte.

 

Ontwerp Arend Ottink, Thiedo Sytsma

Bouw: Bouwbedrijf Van Driesten Harskamp.