Bouwbedrijf Van Ree

De meeste bedrijfsterreinen zijn eenvoudig en doelmatig verkaveld. Rechte lijnen ruime wegen voor vrachtauto’s en parkeer behoefte. Deze wijk in Ede is geen uitzondering. De kavel voor deze opgave is rechthoekig met de korte zijde naar de straat. Omliggende bebouwingen kennen dezelfde eenvoud en doelmatigheid. Het programma is eenvoudig: kantoor, kantine met hal. Voor een bouwbedrijf, dat wel. Waarmee wellicht toch iets meer nodig is dan alleen doelmatigheid: een gebouw moet ook wervend zijn en uitstralen wie de eigenaar is en wil zijn.

Door de zijgevel licht te draaien konden we aan meer voorgevelkwaliteit aan deze kavel en het gebouw geven, de verdraaiing vervolgens doorzetten in een erker, terwijl de hoofdmassa terug knikt en daarmee weer een overdekte entree realiseert.

 

Ontwerp: Arend Ottink, Martijn van Raaij

Bouw: Bouwbedrijf Van Ree